• Vragen rondom DWF

  Kijk bij onze downloads (klik hier) voor 2 documenten m.b.t. het DWF. Wij hebben de taakverdeling en een korte uitleg online staan.

  Indien er vragen of onduidelijkheden zijn rondom het Digitale WedstrijdFormulier, stel deze dan per email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 • Sponsor je club

  Koopt u ook wel eens via een webwinkel ?

  Denk dan aan Sponsorkliks en steun met uw aankopen VC Heerlen.

 • Aangepaste Clubkledinglijn bij Sport 2000

  Enkele kledingstukken zijn in de clubkledinglijn vervangen, omdat Jako deze kleding uit de productie heeft gehaald.

  Op alles krijgen onze leden weer 20% korting en een gratis clublogo!!

  Klik hier voor de nieuwe folder.

Aftredende en nieuwe bestuursleden Algemene Ledenvergadering 2020

Beste volleybalvrienden van VC Heerlen, beste jeugdleden en ouders/verzorgers,

Woensdag 14 oktober vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van onze vereniging plaats. De agenda van deze vergadering hebben jullie al ontvangen via de mail.

Onder punt 3 van de agenda staat “aftredende en nieuwe bestuursleden” genoemd. Als voorbereiding op de ALV willen we jullie graag op de hoogte stellen van hetgeen tijdens de ALV aan de orde komt bij dit punt.

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:
Marco ter Horst, voorzitter
Ton Mommers, penningmeester
Gloria Spijkers, secretariaat en wedstrijdsecretariaat
Han Koelewijn, ledenadministratie
Joost Doensen, technische zaken senioren
Paul Verbeek, technische zaken jeugd
Antoinette Drieman, algemeen bestuurslid

Onze secretaris, Gloria Spijkers is aftredend. Zij stelt zich herkiesbaar.
Paul Verbeek en Antoinette Drieman hebben aangegeven om persoonlijke redenen terug te treden uit het bestuur. De ALV zal hun laatste vergadering zijn.
Joost Doensen neemt dit seizoen de functie van penningmeester over van Ton Mommers.
Ton wordt daarmee algemeen bestuurslid.

Paul en Antoinette blijven actief als vrijwillers binnen de vereniging.
Paul als lid van de TC en trainer van ons Dames 3 team.
Antoinette als vertrouwenspersoon van onze vereniging.

Door het terugtreden van Paul en Antoinette ontstaan twee vacatures binnen het bestuur.
Tijdens de vergadering wil het bestuur toestemming vragen aan de ALV, om een onderzoeken starten naar de vorming van een nieuwe organisatiestructuur van onze vereniging.
Vanuit het verleden worden binnen onze vereniging vrijwel alle verantwoordelijkheden aangestuurd en uitgevoerd vanuit het bestuur.
Het is de ambitie van het huidige bestuur, om de verantwoordelijkheid voor de vorming en uitvoering van het beleid van meerdere belangrijke taken, zoals bijv. technische zaken en sponsoring, in commissies te gaan beleggen.
De basis hiervoor, sterke en brede commissies met betrokken en vaardige leden, is in de afgelopen 2 jaar gelegd.

Een van de uitkomsten van dit onderzoek zou kunnen zijn, dat het bestuur terug gebracht kan worden van van 7 naar 5 leden.
Daarom zal het bestuur aan de ALV vragen om de ontstane vacatures voorlopig nog niet in te vullen, maar de focus te houden op de invulling van de commissies met passende leden.
Het doel is om tijdens de ALV in 2021 een compleet voorstel voor een nieuwe organisatie structuur ter stemming voor te leggen aan de ALV.

Mocht jij zelf, of iemand in jouw omgeving, interesse hebben in het versterken van onze mooie vereniging, neem dan contact op met een van de bestuursleden of meld je tijdens de ALV. Ook ouders van jeugdleden worden gevraagd zicht te melden bij interesse.

Mocht je twijfelen of het vervullen van een commissietaak bij VC Heerlen iets voor jou is, schroom dan niet om hierover in gesprek te gaan met een van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur VC Heerlen

Gloria Spijkers

Agenda & Inschrijven Algemene Ledenvergadering 2020

Beste leden en ouders,

In ons email bericht maandag 5 oktober jl. vinden jullie de agenda voor de Algemene Ledenvergadering op 14 oktober aanstaande.

Wij vragen jullie om je aan te melden (en ook af te melden) via de volgende link: https://forms.gle/yfU7qujbVz3qaxrT9

Vanwege de vandaag geldende Corona maatregelen, mogen we maar met maximaal 30 personen aanwezig zijn in de Multizaal in A Gene Bek. Indien het aantal aanmeldingen dit aantal overschrijdt, zal het bestuur naar een alternatieve oplossing zoeken. Het uitgangspunt van het bestuur is om de ALV op 14 oktober doorgang te laten vinden.

Om ons alvast zoveel mogelijk hierbij te helpen, vragen we jullie om het aanmeldingsformulier z.s.m. in te vullen.
We zullen het aanmeldformulier in ieder geval 24 uur van te voren sluiten, dus op 13 oktober om 20:00.

Leden die zich niet aangemeld hebben via het formulier, maar die wel komen op 14 oktober, zijn welkom zover dit mogelijk is binnen de geldende Corona maatregelen. Indien het op dat moment niet mogelijk is om deze leden binnen de geldende Corona maatregelen toe te laten tot de vergadering, zullen we deze leden helaas moeten verzoeken om niet deel te nemen aan de vergadering.
Daarom ook met klem het verzoek om je z.s.m. aan (of af) te melden. Dan kan het bestuur er alles aan proberen te doen om iedereen deel te laten nemen aan de ALV.

Tot woensdag 14 oktober!

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur VC Heerlen

Gloria Spijkers


Corona update n.a.v. persconferentie dd. 28-09-2020

Beste leden en ouders, trotse VCH’ers,

Afgelopen zaterdag hebben wij onze eerste thuisspeel zaterdag van dit seizoen gehad.
Een erg leuke dag, die erg goed is verlopen.
Het was wel weer ouderwets VCH gezellig!

Ondanks de uitgebreide voorbereiding van bestuur, de commissies, de kantine en de zaalbeheerders om alles goed in goede banen te leiden, verandert nu alles weer. Gisteren heeft de overheid bekend gemaakt dat publiek niet langer is toegestaan bij sport activiteiten.

Dit betekent concreet dat er een algemeen verbod is op publiek bij sport wedstrijden en training.
Er zijn echter enkele nuances en verduidelijkingen, die we graag met jullie willen delen:

Mogen ouders naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken?

Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Mogen sporters die klaar zijn met hun wedstrijd of training blijven kijken naar een andere training of wedstrijd?

Nee. Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten.

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een uitwedstrijden. Ben ik dan een toeschouwer?

Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?

Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

Deze en andere vragen en antwoorden zijn ook te vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Mochten jullie nog vragen of opmerkingen hebben, dan mogen jullie uiteraard contact met het bestuur opnemen.
Dit kan via:
Marco ter Horst - Voorzitter: 06-29552734
Gloria Spijkers - Secretaris: 06-19957776

Het bestuur

200928 landelijke maatregelen 1080x1350

Algemene Ledenvergadering 14 oktober 2020

Beste leden,

Graag nodigen wij jullie uit voor onze Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 14 oktober aanstaande, aanvangstijd 20:00 in A Gene Bek. Vanaf 19:30 is de mogelijkheid om de notulen van de voorgaande Algemene Ledenvergadering van 6 november 2019 in te zien. De agenda zal 10 dagen voor de ALV op onze website staan en per mail worden toegezonden.

We hopen van alle groepen/teams een grote vertegenwoordiging te mogen begroeten op deze ALV. Ouders van onze jeugdleden zijn van harte welkom als toehoorder.

Indien je onverhoopt niet aanwezig kunt zijn, vragen wij om je af te melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Tot woensdag 14 oktober!

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur VC Heerlen

Gloria Spijkers

 • 1
 • 2